#هندس

1,444 posts tagged with #هندس

Photos and Videos about #هندس

#وكت_بي_يضحك_الفانوس_اذا_سولفنه_عل #هندس وكت بي امي نفرح من تنام اهواااي لعب نكظيها #ماندرس😢 اشعجب بإصوبة العشتار جافيتي اشعجب يا يمه جافيتي بظلوعي البرد بخلافج ايرّفّس وكت جان الابو مهيووووب وبنفس الوكت محبوووب جنه #اصغار صح اصغار .. بس العابنه #اتونس وكت جان العراق ابخير واليحصد زرع #يغرس هسه الكاع تسهر عود بس فلاحنه #امنعس ______________ #انمار_الحلفي ♨️

بلوه# همزين الضوه من #الله جا عشنه العمر #هندس....

#بلوه #الناس همزين الضوه من #الله جا عشنه العمر #هندس

. برای دقایقی چشمانت را ببند و تصور کن که پیر شده ای و تنها یک آرزو برایت مانده: که برگردی و زندگی کنی.. حال چشمانت را بگشا، شاهد معجزه باش و زندگی کن! آبشار اندیس و مسیر زیبایش ۱۷ اردیبهشت ۹۸ #اندیس #هندس #روستای_اندیس #روستای_هندس #روستا #روستاگردی #ساوه #شهرستان_ساوه #مرکزی #استان_مرکزی #سفر #همسفر #ایرانگردی #ایرانگردی۹۸ #ایرانگرد #سفرنامه_رضوان

بالوه الناس همزين الضوه من الله #جاعشنه العمر ..... #هندس

#بلوه #الناس #همزين الضوه من #الله #جا عشنه العمر #هندس.

99-shosha
(@8888shooo)

18 Days 14 Hours Ago

#بلوةا_لناس همزين.. الضوه.. من#اللهً ..جاعشنة.. العمر.#هندس..

#بلوه #الناس همزين الضوه من #الله جا عشنه العمر #هندس.... ۦ

#بلوه #الناس همزين الضوه من #الله جا عشنه العمر #هندس....

علووشツ
(@a_llousn)

2019-04-23 11:05:32

بلوه الناس همزين الضوه من الله جا عشنه العمر #هندس ¡!🔕

#بلوه_الناس وهمزين #الضوه من الله جا عشنه العمر #هندس ✋ . #كارثه_وربي

بلوهہ #الناس همزين الضوهہ من #اللهہ چا عشنهہ العمر #هندس 😒 اي واللهہ مـ. مـ. نجوشـهہ

@soudalrandi #هندس الصوت #والاضاءة#والديجي# شركة الرندي لإنتاج الفني #مقرها برج جاسم

#بلوه_الناس وهمزين #الضوه من الله جا عشنه العمر #هندس ✋ .

#بلوه_الناس همزين الضوة من الله جا عشت العمر #هندس 😎

ARQUÍDROMO
(@arquidromo)

2019-04-13 05:01:44

Comunidad para adultos mayores - Wellmedic 🌵🌳🌵🌳🌵🌳 Un concepto de @arquidromo 🌵🌳🌵🌳🌵🌳 La propuesta de diseño se aleja de los estereotipos negativos de los asilos de ancianos tradicionales para lograr una comunidad más saludable, diversa, en contacto con la naturaleza y con su contexto urbano. 🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌵 Comunidad para Adultos Mayores Wellmedic. . . . . . . #architecture #mexico #mexicourbano #arquitectura #archdaily #building #design #diseño #diseñomexicano #monterrey #mextagram #archilovers #artofvisuals #designmaker #peoplecreatives #urban #urbandesign #architecture_hunter #architecture_magazine #architettura #architektur #architects_need #urbanandstreet #建筑 #建築 #هندس #αρχιτεκτονική #アーキテクチャ #arquitecturamexicana #mexicanarchitecture @friasbeto @andresmtzca @vivecolmena

Beto Frías
(@friasbeto)

2019-04-13 04:58:32

Comunidad para adultos mayores - Wellmedic Un conceto de @arquidromo 🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌵 La propuesta de diseño se aleja de los estereotipos negativos de los asilos de ancianos tradicionales para lograr una comunidad más saludable, diversa, en contacto con la naturaleza y con su contexto urbano. 🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌵 Comunidad para Adultos Mayores Wellmedic. . Más en @arquidromo !! . . . . . #architecture #mexico #mexicourbano #arquitectura #archdaily #building #design #diseño #diseñomexicano #monterrey #mextagram #archilovers #artofvisuals #designmaker #peoplecreatives #urban #urbandesign #architecture_hunter #architecture_magazine #architettura #architektur #architects_need #urbanandstreet #建筑 #建築 #هندس #αρχιτεκτονική #アーキテクチャ #arquitecturamexicana #mexicanarchitecture

#بلوه #الناس همزين الضوه من #الله جا عشنه العمر #هندس #رجل_مات_قلبه

Les presento nuestro proyecto mas reciente en @arquidromo ! Una comunidad para adultos mayores que se aleja de los estereotipos negativos de los asilos de ancianos tradicionales para lograr una comunidad más saludable, diversa, en contacto con la naturaleza y con su contexto urbano. 🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌵 Comunidad para Adultos Mayores Wellmedic. . Más en @arquidromo !! . . . . . #architecture #mexico #mexicourbano #arquitectura #archdaily #building #design #diseño #diseñomexicano #monterrey #mextagram #archilovers #artofvisuals #designmaker #peoplecreatives #urban #urbandesign #architecture_hunter #architecture_magazine #architettura #architektur #architects_need #urbanandstreet #建筑 #建築 #هندس #αρχιτεκτονική #アーキテクチャ #arquitecturamexicana #mexicanarchitecture

ARQUÍDROMO
(@arquidromo)

2019-04-05 12:38:06

Les presentamos nuestro proyecto mas reciente!! . Una comunidad para adultos mayores que se aleja de los estereotipos negativos de los asilos de ancianos tradicionales para lograr una comunidad más saludable, diversa, en contacto con la naturaleza y con su contexto urbano. 🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌵 Comunidad para Adultos Mayores Wellmedic. . . . . . #architecture #mexico #mexicourbano #arquitectura #archdaily #building #design #diseño #diseñomexicano #monterrey #mextagram #archilovers #artofvisuals #designmaker #peoplecreatives #urban #urbandesign #architecture_hunter #architecture_magazine #architettura #architektur #architects_need #urbanandstreet #建筑 #建築 #هندس #αρχιτεκτονική #アーキテクチャ #arquitecturamexicana #mexicanarchitecture

Beto Frías
(@friasbeto)

2019-04-05 12:36:32

Les presento nuestro proyecto mas reciente en @arquidromo ! Una comunidad para adultos mayores que se aleja de los estereotipos negativos de los asilos de ancianos tradicionales para lograr una comunidad más saludable, diversa, en contacto con la naturaleza y con su contexto urbano. 🌳🌵🌳🌵🌳🌵🌳🌵 Comunidad para Adultos Mayores Wellmedic. . Más en @arquidromo !! . . . . . #architecture #mexico #mexicourbano #arquitectura #archdaily #building #design #diseño #diseñomexicano #monterrey #mextagram #archilovers #artofvisuals #designmaker #peoplecreatives #urban #urbandesign #architecture_hunter #architecture_magazine #architettura #architektur #architects_need #urbanandstreet #建筑 #建築 #هندس #αρχιτεκτονική #アーキテクチャ #arquitecturamexicana #mexicanarchitecture

بلوه #الناس همزين الضوه من الله جا عشنه العمر #هندس.

#بلوةا_لناس همزين.. الضوه.. من#اللهً ..جاعشنة.. العمر.#هندس..

JOSE JIMENEZ
(@josejmzg)

2019-03-14 17:09:43

| VIVIENDAS MORELOS | PROYECTO ESCOLAR | Redensificacion del centro de Guadalajara | . . . . . . . . . . . . . . . . #arquitectura #architecture #architettura #arquitetura #architektur #建筑 #建築 #هندس معمارية #αρχιτεκτονική #architectuur #アーキテクチャ #arkitektur #arquitecturamexicana #mexicanarchitecture #minimal #simplicity

أُريد أن اصطاد لحظة تبادُلنا للقُبل، تمازج روحينا مثل عِطرْ ،تعانُقنا الذي يشبه شدّ عُقدة، وخفةِ أجسادنا بعد أن نرمي حُزني وحُزنك في سلةِ الزمنِ. #هندس